Công trình HONDA SÁNG THU

HONDA SÁNG THU

HONDA SÁNG THU
Địa điểm: Hai Bà Trưng, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Honda Sáng Thu
Số lượng cung cấp: 100.00 viên gạch 6 lỗ