Công trình Trụ sở Vietcombank Chi nhánh Quảng Nam

Trụ sở Vietcombank Chi nhánh Quảng Nam

Trụ sở Vietcombank Chi nhánh Quảng Nam
Địa điểm: 35 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Vietcombank Quảng Nam
Số lượng cung cấp: 1 triệu viên gạch 6 lỗ và gạch thẻ đặc