Gạch block

Giới thiệu về gạch block

Trên phạm vi toàn thế giới, bên cạnh thép thì bê tông là loại vật liệu được sử dụng nhiều nhất, và ngày nay nó trở thành một phần...

Tiêu chuẩn kỹ thuật gạch block Phú Điền

Gạch bock Phú Điền đã được kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm chuyên dụng cho thấy sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của Việt nam (TCVN 6477:1999...

Gạch block là loại gạch gì?

Gạch block hay gạch không nung là loại gạch gì?   Gạch block được tạo thành từ xi măng và một trong các hoặc nhiều trong các cốt liệu sau...