Phú Điền đạt danh hiệu Doanh Nghiệp Xuất Sắc, Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Sáng ngày 13/10/2013, nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam, Ban Thi Đua khen thưởng cùng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lể kỉ niệm đồng thời vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc Quảng Ngãi 2014. Đây là các doanh nghiệp được xét chọn từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, qua các vòng xét duyệt gắt gao, tham khảo ý kiến của các sở, ngành có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong năm 2013 và năm 2014, Ban điều hành của Công ty TNHH Phú Điền đã giữ vững sự ổn định trong các hoạt động trước những biến động của nền kinh tế và đời sống; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; tích cực cải thiện máy móc và quy trình để tăng năng suất; thực hiện khen thưởng nóng cho các cá nhân và tập thể nhiều đóng góp và cải tiến cho công ty. Doanh thu công ty liên tục tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp từ năm 2012, 2 năm liền công ty đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. 

Ngoài ra, Công ty đã tích cực tham gia, hỗ trợ các hoạt động, chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội, từ thiện như: giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh, quyên góp giúp đỡ xây nhà cho người rừng, hỗ trợ xây đường bê tông nông thôn mới, hỗ trợ điện chiếu sáng đường nông thôn, ủng hộ trung tâm chất độc da cam, tổ chức vui trung thu cho trẻ em, hỗ trợ mùa thi...

Tại Lễ Vinh Danh "Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu" lần IV của tỉnh Quảng Ngãi, Công ty đã được vinh dự nhận được danh hiệu "Công ty xuất sắc về mặt xây dựng và phát triểu thương hiệu". Đồng thời, ông Trần Quang Thạch, giám đốc Công ty TNHH Phú Điền đã được tôn vinh là "Doanh nhân xuất sắc tỉnh Quảng Ngãi 2014".

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các Doanh Nghiệp Nhận Giải Doanh Nghiệp Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Các Doanh Nghiệp Nhận Giải Doanh Nghiệp Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Các Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Của tỉnh Quảng Ngãi 2014

Các Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Của tỉnh Quảng Ngãi 2014

Các Doanh Nhân Xuất Sắc Cùng Chủ tịch Tỉnh Lê Viết Chữ

Các Doanh Nhân Xuất Sắc Cùng Chủ tịch Tỉnh Lê Viết Chữ

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền cùng Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền cùng Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền nhận giải Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền nhận giải Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Bằng Khen Doanh Nghiệp Xuất Sắc Về Mặt Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Của Công ty TNHH Phú Điền

Bằng Khen Doanh Nghiệp Xuất Sắc Về Mặt Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Của Công ty TNHH Phú Điền

Bằng Khen Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi -Của Ông Trần Quang Thạch Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền

Bằng Khen Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi -Của Ông Trần Quang Thạch Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền