Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II đã ra những mẻ gạch đầu tiên

Ngày 30/08, sau quá trình sấy lò và chuẩn bị gạch mộc đã hoàn tất, ban lãnh đạo Công ty TNHH Phú Điền đã tiến hành là các nghi thức khỏi động lò đốt. Ngay trong ngày các mẻ gạch đầu tiên đã ra lò và đã được đem giao cho khách hàng.

Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II với công suất lên đến 50 triệu viên/ năm góp phần tăng công suất sản xuất gạch của Công ty TNHH Phú Điền lên 120 triệu viên/ năm. Với công suất này, Công ty hy vọng sẽ chiếm 70% thị trường gạch tuynel tại Quảng Ngãi.

Một số hình ảnh trong của nhà máy gạch tuynel Phú Điền II với các mẻ gạch tuynel đầu tiên:

Hệ thống lò nung sấy của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Hệ thống lò nung sấy của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Gạch mộc đã được chuẩn bị sẵn sàng

Gạch mộc đã được chuẩn bị sẵn sàng

Những mẻ gạch đầu tiên của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Những mẻ gạch đầu tiên của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Các goòng gạch đầu tiên đã sẵn sàng để giao

Các goòng gạch đầu tiên đã sẵn sàng để giao

Những chuyến xe đầu tiên bốc gạch giao cho khách hàng

Những chuyến xe đầu tiên bốc gạch giao cho khách hàng

Công nhân đang thực hiện bốc gạch lên xe vận chuyển

Công nhân đang thực hiện bốc gạch lên xe vận chuyển