Thành tích và Giải thưởng

Trong nhiều năm liền Phú Điền vinh dự nhận được giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Bên cạnh đó, với các thành tích trong hoạt động kinh doanh và hoạt động xã hội, Phú Điền cũng được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu Quảng Ngãi.

Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2013
Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2014
Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2015
Giấy khen doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Quảng Ngãi
Giấy khen vì chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế
Giấy khen vì thành tích trong công tác hỗ trợ mùa thi
Giấy khen vì đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
Giấy khen vì thành tích Toàn dân Bảo vệ Tổ quốc
Giấy khen vì thành tích xây dựng và phát triển thương hiệu