Khách hàng

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, Phú Điền luôn cố gắng phấn đấu dể đáp ứng tối đa các kỳ vọng của khách hàng. Bên cạnh việc luôn luôn cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng tôi luôn tâm niệm phải xây dựng mối quan hệ vững chắc với từng đối tác.

Qua 3 năm hoạt động, chúng tôi đã cung cấp gạch cho hàng ngàn công trình lớn, nhỏ trên địa bàn Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng.

KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ CBCNV NM LỌC DẦU DUNG QUẤT KHU NHÀ Ở CBCNV DOOSAN NHÀ LÀM VIỆC BAN QUẢN LÝ KTT DUNG QUẤT KHU DƯỠNG LÃO LĂNG CÔ