Công trình BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
Địa điểm: Đường Tôn Đức Thắng, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT)
Số lượng cung cấp: 485.000 viên gạch 6 lỗ + thẻ đặc