Công trình Cocoland River Beach

Cocoland River Beach

Cocoland River Beach
Địa điểm: Phố Cổ, Thu Xá, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Phú Điền
Số lượng cung cấp: Resort & Spa