Công trình ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG, TP. QUẢNG NGÃI

ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG, TP. QUẢNG NGÃI

ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG, TP. QUẢNG NGÃI
Địa điểm: Đại lộ Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Sở Giao thông Công chánh Quảng Ngãi
Số lượng cung cấp: 800.000 viên gạch bát giác