Công trình ĐƯỜNG LIÊN CHIỂU – THUẬN PHƯỚC

ĐƯỜNG LIÊN CHIỂU – THUẬN PHƯỚC

ĐƯỜNG LIÊN CHIỂU – THUẬN PHƯỚC
Địa điểm: Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Sở Giao thông Công chánh Đà Nẵng
Số lượng cung cấp: 2,5 triệu viên gạch sân khấu