Công trình KHU DU LỊCH THIÊN ĐÀNG

KHU DU LỊCH THIÊN ĐÀNG

KHU DU LỊCH THIÊN ĐÀNG
Địa điểm: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty Thiên Tân
Số lượng cung cấp: 2 triệu viên gạch 6 lỗ