Công trình NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI OCEAN BLUE

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI OCEAN BLUE

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI OCEAN BLUE
Địa điểm: Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đại Dương Xanh
Số lượng cung cấp: 300.000 viên gạch 6 lỗ + thẻ đặc