Công trình NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI PHƯƠNG ĐÔNG

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI PHƯƠNG ĐÔNG

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI PHƯƠNG ĐÔNG
Địa điểm: Trần Hưng Đạo, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty Phương Đông
Số lượng cung cấp: 150.000 viên gạch 6 lỗ + thẻ đặc