Công trình NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN

NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN
Địa điểm: Khu Công nghiệp Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát (Sabeco)
Số lượng cung cấp: 350.000 viên gạch block R 190 + gạch 6 lỗ