Công trình NHÀ MÁY MAY VINATEX TƯ NGHĨA

NHÀ MÁY MAY VINATEX TƯ NGHĨA

NHÀ MÁY MAY VINATEX TƯ NGHĨA
Địa điểm: KCN La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Vinatex
Số lượng cung cấp: Gạch 6 lỗ A1 và Gạch Block R100