Công trình NHÀ MÁY NHỰA POLYPROPYLEN

NHÀ MÁY NHỰA POLYPROPYLEN

NHÀ MÁY NHỰA POLYPROPYLEN
Địa điểm: KTT Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)
Số lượng cung cấp: 500,000 viên gạch 6 lỗ + thẻ đặc