Công trình NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH

NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH
Địa điểm: Khu Công nghiệp Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty Đường Quảng Ngãi
Số lượng cung cấp: 100.000 viên gạch 6 lỗ + thẻ đặc