Công trình SIÊU THỊ COOPMART

SIÊU THỊ COOPMART

SIÊU THỊ COOPMART
Địa điểm: 242 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Saigon Coop
Số lượng cung cấp: 200.000 viên gạch 6 lỗ