Công trình Tòa nhà Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng

Tòa nhà Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng

Tòa nhà Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng
Địa điểm: Số 122, Đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Petrolimex Đà Nẵng
Số lượng cung cấp: 2 triệu viên gạch thẻ đặc V2