Công trình Tòa nhà Viettel Quảng Ngãi

Tòa nhà Viettel Quảng Ngãi

Tòa nhà Viettel Quảng Ngãi
Địa điểm: Đường Nguyễn Chánh, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội - Vietel
Số lượng cung cấp: 500.000 viên gạch thẻ đặc V2