Công trình TÒA NHÀ VNPT TP. ĐÀ NẴNG

TÒA NHÀ VNPT TP. ĐÀ NẴNG

TÒA NHÀ VNPT TP. ĐÀ NẴNG
Địa điểm: Đường 2-9, TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: VNPT Đà Nẵng
Số lượng cung cấp: 1 triệu viên gạch thẻ V1