Công trình VIETCOMBANK DUNG QUẤT

VIETCOMBANK DUNG QUẤT

VIETCOMBANK DUNG QUẤT
Địa điểm: Khu công nghiệp Đông Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Vietcombank Quảng Ngãi
Số lượng cung cấp: Gạch 6 lỗ A1 và Gạch Terrazzo Rẻ Quạt