Công nghệ sản xuất gạch block

Công nghệ sản xuất gạch block bao gồm các công đoạn: Định lượng & Trộn liệu - Rung ép - Xếp gạch tự động - Dưỡng hộ - Dỡ gạch tự động - Đóng gói. .


HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG VÀ TRỘN NGUYÊN LIỆU

  • Định lượng và trộn liệu cho lớp thứ hai (lớp bê tông đáy): Hệ thống định lượng và trộn liệu tự động. Chúng tôi khuyên khách hàng có thể tự mua trong nước.
  • Định lượng và trộn liệu cho lớp thứ nhất (lớp mầu cho gạch lát hè tự chèn)

Định lượng và trộn liệu

Quá trình định lượng có thể được thực hiện thủ công. Công nhân vận hành chuyên trách sẽ cân cát vàng sàng mịn, xi măng xám hoặc xi măng trắng tuỳ theo yêu cầu cùng với bột màu theo tỷ lệ định trước cho mỗi mẻ trộn. Sau đó nguyên vật liệu được trộn bằng một máy trộn nhỏ.

MÁY CHÍNH SẢN XUẤT GẠCH BLOCK

Máy chính sản xuất gạch block


Hầu như tất cả các máy trên thế giới hiện nay hoạt động theo nguyên tắc: rung và ép.
Có hai loại máy chính sản xuất gạch block bê tông:

  • Kiểu máy cố định: máy đứng yên, gạch chạy
  • Kiểu máy di động: Máy chạy, gạch đứng yên (còn gọi là "máy gà đẻ trứng")

Máy cố định có ưu điểm: năng suất cao, diện tích nhà xưởng nhỏ. Nhược điểm: khó sản xuất các cấu kiện bê tông phức tạp hoặc kích thước lớn.

Máy di động có ưu điểm: cơ động, có thể sản xuất các cấu kiện bê tông phức tạp hoặc kích thước lớn, vốn đầu tư thấp. Nhược điểm: diện tích nhà xưởng và dưỡng hộ quá lớn, tỷ lệ phế phẩm có thể cao hơn.

Nói chung kiểu máy cố định hiện nay được sử dụng rộng rãi và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Kiểu máy di động hiện nay ít sử dụng hơn và chỉ được sử dụng với mục đích của nhà đầu tư cần di chuyển địa điểm sản xuất nhiều và có nhu cầu sản xuất các cấu kiện có kích thước lớn.


HỆ THỐNG XẾP DỠ GẠCH BLOCK BÊ TÔNG

Hệ thống xếp dỡ, đóng gói gạch block

  • Hệ thống xếp gạch: gạch "ướt" được xếp lên giá đỡ sau khi ra khỏi máy chính
  • Hệ thống dỡ gạch: gạch "khô" sau khi dưỡng hộ được dỡ ra khỏi giá để chuyển đi

Vấn đề là các hệ thống này có tự động hay không ? Nếu có điều kiện, khách hàng nên đầu tư Hệ thống xếp gạch tự động, bởi vì nếu khâu này không tự động thì khi gạch ra khỏi máy chính mới chỉ được định hình, chưa qua dưỡng hộ. Nếu dùng thủ công ở đây có thể làm vỡ và ảnh hưởng đến chất lượng của gạch.
Nếu với qui mô sản xuất nhỏ và vừa,không cần năng suất cao, vốn đầu tư thấp thì có thể không cần dùng đến Hệ thống dỡ gạch vì khâu này có thể tận dụng nhân công bằng tay (lúc này các viên gạch đã khô và tạm đủ độ cứng để có thể dỡ gạch bằng tay).

DƯỠNG HỘ

Việc dưỡng hộ gạch block hoàn toàn theo phương pháp tự nhiên. Gạch được dưỡng hộ trong vòng 24 giờ. Trong quá trình dưỡng hộ, luôn luôn giữ độ ẩm cho gạch bằng cách phun nước và đảm bảo phòng dưỡng hộ không có gió lùa và ánh nắng chiếu vào gạch.

ĐÓNG KHỐI GẠCH THÀNH PHẨM


Sau khi dưỡng hộ trong nhà xong, xe nâng đưa các giá chứa gạch khô đặt lên Thiết bị chở giá đỡ, các pallet gạch được dỡ và gạch được tách ra khỏi pallet, được công nhân đưa ra xếp đống ngoài bãi thành phẩm. Tại bãi thành phẩm, gạch tiếp tục được phun nước bảo dưỡng hàng ngày và chờ xuất xưởng.
Thời gian dưỡng hộ gạch để đạt chất lượng cao nhất là 28 ngày sau khi sản xuất.