Các dụng cụ cần thiết để xây tường

Ngoài việc xây tường phải đúng kỹ thuật, công việc chuẩn bị cũng rất quan trọng. Để việc xây dựng được nhanh chóng, các bạn cần phải có các dụng cụ cần thiết sau:

1) Bay : dụng cụ cần thiết nhất khi xây . Trộn , rải vữa xây .Điều chỉnh gạch. Tạo mạch . Chặt gạch.

 

Bay xây

2) Dụng cụ miết mạch : hoàn thiên mạch , tạo kiểu cho mạch.

    

Dụng cụ miết gạch

3) Bàn chải : Làm sạch bề mặt gạch và mạch vữa.

Bàn chải làm sạch vữa

4) Ống nước li vô : Lấy mốc ngang bằng cho tường.

Ống nước li vô

5) Thước li vô : Kiểm tra độ thăng bằng , đứng , thẳng cho tường xây.

 

Thước li vô


6) Quả dọi : lấy mốc đứng cho tường , cột.

 

Quả dọi lấy mốc đứng cho tường

7) Dây xây : dẫn hướng thẳng hàng cho gạch xây.

Dây xây để gióng thẳng hàng cho tường 

8) Dưỡng đo mạch : dùng que gỗ dày 10mm đảm bảo mạch vữa được đều đẹp.

Dưỡng đo mạch xây

9) Que đo , thước cữ : kiểm tra độ đồng đều của cữ gạch . Dùng thước hoặc thanh gỗ đánh dấu sẵn các cữ bao gồm chiều dày của gạch và mạch vữa.

Que đo, thước cữ

10) Thước dây : đo kích thước , khoảng cách...

 

Thước cuộn

11) Búa ,đục : chặt đẽo gạch , đá..

Búa đục và đẽo gạch

12) Máy cắt gạch :

 


Máy cắt gạch

13) Bảng trộn vữa :

 

Bảng trộn vữa

14) Dụng cụ trộn vữa :

Dụng cụ trộn vữa

15) Dụng cụ bảo hộ :

Dụng cụ bảo hộ

Theo MrCancu.com