Khái niệm và phân loại gạch block bê tông

 

1. Gạch block bê tông

Khái niệm

Gạch block bê tông (hình 1) là loại gạch  được sản xuất theo phương pháp rụng ép từ hỗn hợp bê tông cứng, thường dùng để xây tường cho các công trình xây dựng. 

Phân loại: 

Phú Điền - Một số hình dạng gạch block

Hình 1: Một số hình dạng gạch block bê tông

 

Gạch block bê tông được phân loại như sau: 

Theo kích thước: 

- Gạch tiêu chuẩn (TC): có kích thước cơ bản theo bảng 1. 

- Gạch dị hình (DH): có kích thước khác kích thước cơ bản, dùng để hoàn chỉnh khối xây (gạch nửa, gạch xây góc, gạch có phần rỗng đặt cốt thép). Theo mục đích trang trí: 

- Gạch thường (T): bề mặt có màu sắc tự  nhiên của bê tông. 

- Gạch trang trí (TT): có thêm lớp nhẵn bóng hoặc nhám sùi với màu sắc trang trí khác nhau.

Phú Điền - Bảng các kích thước cơ bản của gạch block bê tông

Bảng 1: Các kích thước cơ bản của gạch block bê tông

Yêu cầu kỹ thuật: 

Lỗ rỗng của viên gạch có thể xuyên suốt hoặc không xuyên suốt. 

Độ rỗng viên gạch không lớn hơn 65% và khối lượng viên gạch không lớn hơn 20kg. 

Màu sắc của gạch trang trí trong cùng một lô phải đồng đều. 

Khuyết tật ngoại quan cho phép được quy định theo bảng 2.

Phú Điền - Các khuyết tật ngoại quan cho phép của gạch block bê tông

Bảng 2: Các khuyết tật ngoại quan cho phép của gach block bê tông

Độ dày của các thành, vách viên gạch không nhỏ hơn các giá trị trong bảng 3. 

Phú Điền - Độ dày của thành và vách viên gạch block

Bảng 3: Độ dày của thành, vách viên gạch block bê tông

Theo cường  độ nén, gạch block  được sản xuất theo các mác: M35, M50, M75, M100, M150, M200. 

Các chỉ tiêu cơ lý được quy định ở bảng 4.

Phú Điền - Các chỉ tiêu cơ lý của gạch block

Khi bảo quản gạch block được xếp thành kiêu,  ngay ngắn theo từng lô. 

Khi vận chuyển có thể sử dụng mọi phương tiện, trong quá trình vận chuyển gạch phải được chèn chặt để không bị sứt vỡ. Không ném, đổ đống khi vận chuyển.

2. Gạch block bê tông tự chèn

Gạch bê tông tự chèn là loại gạch được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hỗn hợp bê tông cứng. Loại gạch này được dùng để lát vỉa hè, đường phố, sân bãi, quảng trường... 

Gạch bê tông tự chèn có hình dáng rất đa dạng. Một số hình dáng và tên gọi thông dụng quy định theo TCVN 6476 :1999 (hình 2).

Phú Điền - Hình dáng và tên gọi của một số gạch block bê tông tự chèn

Hình 2: Hình dáng và tên gọi của một số loại gạch block bê tông tự chèn phổ biến

Kích thước và sai lệch kích thước  được qui  định theo TCVN 6476:1999 (bảng 5)

Phú Điền - Kích thước và sai lệch kích thước cho phép của gạch block lát hè

Ký hiệu quy ước cho bê tông tự chèn được ghi theo thứ tự: tên theo hình dáng - mác gạch - chiều cao - số hiệu tiêu chuẩn. Ví dụ: kí hiệu quy ước gạch lục lăng, mác 300, chiều cao 60mm là: 

Gạch bê tông tự chèn - Lục lăng M300-60 TCVN 6476 : 1999. 

Gạch sản xuất ra có thể có hoặc không có màu trang trí. Đối với gạch có màu trang trí, độ dày lớp trang trí không nhỏ hơn 7mm và đồng đều trong lô. 

Khuyết tật ngoại quan cho phép như sau: 

- Độ cong vênh, vết lồi lõm ở mặt viên gạch không lớn hơn 1mm. 

- Số vết nứt vỡ các góc, cạnh, sâu từ 2  đến 4 mm, dài từ 5  đến 10mm, không lớn hơn 2 vết. 

- Số vết nứt có chiều dài không quá 20mm, không lớn hơn 1 vết. 

Theo cường độ nén, gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo các mác sau: 

M200; M300; M400; M500; M600. 

Các chỉ tiêu cơ lý được quy định ở bảng 6.

Phú Điền - Các chỉ tiêu cơ lý của gạch block tự chèn

Khi bảo quản gạch được xếp ngay ngắn theo từng lô. 

Khi vận chuyển có thể sử dụng mọi phương tiện, trong quá trình vận chuyển gạch phải được chèn chặt để gạch không bị sứt vỡ.