Hướng dẫn cách xây tường bằng gạch block bằng hình ảnh

Hướng dẫn các bước xây tường bằng gạch block:

Bước 1: Chuẩn bị gạch block xây tường cho việc thi công, gạch block phải đảm bảo về chất lượng và kích thước.  

Phú Điền - Chuẩn bị gạch block trước khi xây tường

Bước 2: Bắt đầu từ việc đổ móng, đổ bê tông, đặt cốt thép theo chiều đứng bức tường.

Phú Điền - Làm móng trước khi tiến hành xây tường

Bước 3: Bắt đầu xây hàng gạch block đầu tiên, ở bước này phải cần thật nhiều vữa cho hàng gạch đầu tiên.

Phú Điền - Tiến hành xây hàng gạch block đầu tiên

Bước 4: Bước xây hàng gạch block đầu tiên rất quan trọng, các viên gạch block phải được đặt thật thẳng hàng. 

Phú Điền - Ở hàng xây đầu tiên các viên gạch block phải được đặt thẳng hàng

Bước 5: Dùng cốt thép để thay thế cho con trạch khi xây tường bằng gạch block.

Phú Điền - Sử dụng cốt thép trong khi xây gạch block

Bước 6: Khi xây các hàng gạch block tiếp theo chỉ cần miết vữa vào thành dưới và mé viên gạch block rồi đặt viên gạch block vào đúng vị trí.

Phú Điền - Cần đặt gạch block đúng vị trí khi xây

Bước 7: Khi xây tường bằng gạch block các mạch vữa đều nhau tăm tắp.

Phú Điền - Các mạch vữa đều nhau khi xây tường bằng gạch block

Bước 8: Gạch block có kích thước lớn nên tiến độ thi công nhanh chóng.

Phú Diền - Xây tường bằng gạch block thi công nhanh chóng

Bước 9: Khi bức tường đã được xây cao thì có thể dùng những viên gạch block để làm giàn giáo.

Phú Điền - Dùng gạch block làm giàn giáo khi xây tường lên cao

Bước 10: Bức tường xây bằng gạch block khi hoàn thành sẽ dài, thẳng và có thể không cần tô, trát nhưng vẫn đẹp.

Phú Điền - Xây tường bằng gạch block không cần trát vẫn đẹp.