Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam cho gạch block bê tông nhẹ - yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 316: 2004: Block bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

 1.Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Block bê tông nhẹ được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu mịn, chất tạo bọt hoặc chất tạo khí dùng cho các kết cấu chịu lực, chịu lực cách nhiệt, cách nhiệt trong các công trình xây dựng.

2.Tài liệu viện dẫn

TCXDVN 316: 2004 – Block bê tông nhẹ - Phương pháp thử

3.Quy định chung

- Block bê tông nhẹ theo tiêu chuẩn này là sản phẩm dạng khối có khối lượng thể tích khô từ 400 đến 1200 kg/cm3.

- Chất tạo bọt là chất hoạt tính bề mặt, khi phân tán mạnh trong nước tạo thành bọt ổn định 

- Chất sinh khí là bột kim loại (Al, Zn,…) có khả năng tác dụng với Ca(OH)2 để tạo thành khí hydro (H2), hoặc các chất sinh khí khác.

4.Phân loại, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước

4.1.Theo khối lượng thể itch khô, Block bê tông nhẹ được phân thành các mác sau:

D400, D500, D600, D700, D800, D1000, D1100, D1200

4.2.Theo cường độ nén ở tuổi 28 ngày qui đổi về mẫu có độ ẩm tiêu chuẩn 10%, Block bê tông nhẹ được phân thành các mác sau:

M10, M15, M20, M25, M30, M35, M50, M75, M100

4.3.Theo kích thước, Block bê tông nhẹ  có kích thước cơ bản theo qui định tại bảng 1.

Bảng 1: Kích thước cơ bản

Đơn vị tính: milimet

Dài (l)

Rộng (b)

Cao (h)

300

100

150

300

150

200

400

1o05

200

400

220

220

Chú thích: Có thể sản xuất Block có kích thước khác kích thước nêu trong bảng 1.

4.4.Ký hiệu quy ước cho Block bê tông nhẹ  được ghi theo thứ tự sau:

BLB-700/25 TCXDVN …….: 2004

Trong đó: BLB: là Block bê tông bọt ( nếu là Block bê tông khí – BLK)

700: là khối lượng thể tích khô

25: là mác cường độ nén của sản phẩm

TCXDVN …… 2004: là số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn này.

5.Yêu cầu kỹ thuật

5.1.Sai lệch kích thước của Block không vượt quá qui định sau:

- Chiều dài: (l): ± 4 mm

- Chiều rộng (b):  ± 3 mm

- Chiều cao (h):  ±  3 mm.

5.2.Khuyết tật hình dạng Block không vượt quá quy định tại bảng 2

Bảng 2: Khuyết tật về hình dạng

Loại khuyết tật

Mức

Sai lệch vuông góc, mm, không lớn hơn

4

Cong vênh mặt đáy, trên mặt cạnh, mm, không lớn hơn

3

Số vết sứt cạnh, sứt góc sâu từ 10 mm đến 15 mm, dài 10 mm đến 20 mm, không lớn hơn

4

5.3.Mác theo khối lượng thể tích khô được qui định tại bảng 3.

Bảng 3: Mác theo khối lượng thể tích khô

Mác

Khối lượng thể tích khô, kg/m3, không lớn hơn

D400

400

D500

500

D600

600

D700

700

D800

800

D900

900

D1000

1000

D1100

1100

D1200

1200

5.4.Mác theo cường độ nén được qui định tại bảng 4

Bảng 4: Mác theo cường độ nén

Mác

Cường độ nén tuổi 28 ngày, N/mm2 (daN/cm2), không nhỏ hơn

M10

1,0 (10)

M15

1,5 (15)

M20

2,0 (20)

M25

2,5 (25)

M30

3,0 (30)

M35

3,5 (35)

M50

5,0 (50)

M75

7,5 (75)

M100

10,0 (100)

5.5. Mác theo khối lượng thể tích khô phải phù hợp tương ứng với mác theo cường độ nén như qui định tại bảng 5.

Bảng 5: Sự tương ứng giữa mác theo khối lượng thể tích khô và mác theo cường độ nén

 

Mác theo khối lượng thể tích khô

Mác theo cường độ nén, không nhỏ hơn

D400

M10

D500

M15

D600

M20

D700

M25

D800

M30

D900

M35

D1000

M50

D1100

M75

D1200

M100

6.Phương pháp thử

Theo TCXDVN: …. 2004

7.Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Block bê tông nhẹ được giao nhận theo lô, lô là số lượng sản phẩm cùng kích thước, cùng mác. Cỡ lô thông thường không lớn hơn 5000 sản phẩm.

7.2. Khí xuất xưởng phải có giấy chứng nhận thử nghiệm phù hợp của lô sản phẩm đó đối với những yêu cầu của tiêu chuẩn này, gồm các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất

- Ngày tháng sản xuất

- Số hiệu lô

- Các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.

- Ký hiệu quy ước của sản phẩm

7.3. Sản phẩm được xếp thành chồng ngay ngắn trên các giá (palet) chuyên dùng. Chiều cao mỗi chồng không quá 1,5 m. Các palet sản phẩm cần được che phủ chống nước.

7.4. Sản phẩm được vận chuyển bằng mọi phương tiện và được che chắn, chèn cẩn thận để tránh không bị sứt vỡ góc cạnh