Căn hộ chung cư ở không chính chủ, sang nhượng trái phép sẽ bị thu hồi và xử phạt

Ngày 14/9/2012, Chủ tịch UBND thành phố có Công văn số 7280/UBND-QLĐTh V/v ban hành chủ trương xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:
 
1. Đối với các căn hộ ở chung cư đã được cấp Giấy chứng nhận sở hữu và quyền sử dụng căn hộ chung cư (thuộc các khu chung cư do Công ty Quản lý nhà chung cư quản lý), yêu cầu mọi điều chỉnh, cải tạo và sửa chữa bên trong các căn hộ đều phải có đơn gửi Công ty Quản lý nhà chung cư kiểm tra, thống nhất phương án trước khi thực hiện nhằm đảm bảo kết cấu chung của khu chung cư.
 
2. UBND các quận, huyện và UBND các phường, xã (trên địa bàn có chung cư) có trách nhiệm phối hợp với Công ty Quản lý nhà chung cư quản lý, kiểm tra và xử phạt các vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở chung cư định kỳ 03 tháng 01 lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu; tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, cưỡng chế tháo dở trả lại hiện trạng cho công trình; lập báo cáo đề xuất UBND thành phố xử phạt hành chính và thu hồi căn hộ ở không chính chủ, sang nhượng trái phép; đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo về UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo. Các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra và có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.
 
3. Các hình thức xử phạt thực hiện theo quy định tại Điều 52, 53 của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ, cho phép được trích sử dụng tiền phạt vi phạm để thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi và hoàn trả mặt bằng đối với các trường hợp xây dựng trái phép.
 
                                                                                                                                                                                   MTTLinh- Phòng Quản lý nhà