Thành phố Quảng Ngãi: Một số vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Những năm gần đây, thành phố Quảng Ngãi đã có nhiều cố gắng trong việc đẩy mạnh thực hiện các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho nhân dân. Tuy nhiên, việc xử lý hồ sơ xin cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn tồn đọng nhiều, gây bức xúc trong nhân dân.

Phú Điền- KDC 508, Quảng Phú

Hàng chục hộ dân ở KDC cầu đường 508, phường Quảng Phú nhiều lần làm hồ sơ

xin cấp GCNQSDĐ nhưng vẫn chưa được.


Kết quả bước đầu

Nhịp độ phát triển kinh tế của thành phố cao nên việc chuyển nhượng hoặc thế chấp QSDĐ để vay vốn diễn ra sôi động, do đó, nhu cầu làm GCNQSDĐ của nhân dân tăng cao. Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người dân, TP Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về cấp GCNQSDĐ đến bộ phận chuyên môn của thành phố và của các xã, phường. UBND thành phố đã áp dụng cơ chế Một cửa và Một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính về cấp GCNQSDĐ cho nhân dân. Trình tự, thủ tục, nhất là thời gian giải quyết công việc được rút ngắn hơn so với quy định của Luật Đất đai năm 2003.
Theo số liệu của UBND thành phố, tính đến 31/7/2012, thành phố đã cấp 38.944 GCNQSDĐ, trong đó, đất ở 25.192 GCNQSDĐ và đất nông nghiệp 13.752 GCNQSDĐ. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân. Tính từ ngày 1/1/2010 đến 30/6/2012, thành phố đã tiếp nhận 17.973 hồ sơ và đã hoàn thành 12.909 hồ sơ cấp GCN cho người dân. Ngoài ra, hiện trên địa bàn thành phố còn 485 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp, nhưng người dân không đến nhận. Nguyên nhân là người dân không đến hoàn tất các thủ tục về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, việc xử lý hồ sơ để cấp GCNQSDĐ năm 2012 còn một số lực cản lớn như: Công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai còn hạn chế nên người dân chưa hiểu sâu các quy định về đất đai của Nhà nước trong việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, trình tự thủ tục hỗ trợ, bồi thường và giải quyết khiếu nại về đất đai. Việc chuyển nhượng đất nông nghiệp "chạy" chính sách của các nhà đầu cơ, cũng như việc xác lập thủ tục thì vi phạm quy hoạch đô thị... gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 năm 2000 không còn phù hợp, nhưng khi thông báo trả hồ sơ thì nhân dân không đồng tình. Hồ sơ phát sinh từ năm 2009 trở về trước tồn đọng và trễ hẹn quá nhiều rất khó xử lý do quy định của pháp luật về đất đai thay đổi từng năm...

Cần sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, công tác cấp GCNQSDĐ ở thành phố Quảng Ngãi dù đã được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Nhiều xã, phường còn để xảy ra tình trạng vi phạm về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ. Lãnh đạo một số xã, phường chưa tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cấp GCN; số lượng cán bộ địa chính còn thiếu.

Một số cán bộ ở xã phường còn xử lý hồ sơ  "lỏng lẻo" nên phải chỉnh sửa nhiều lần gây không ít khó khăn cho người dân. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục cấp GCN chưa chặt chẽ và hiệu quả. Hồ sơ yêu cầu về đo đạc của người dân phát sinh nhiều, trong khi việc sử dụng hệ thống bản đồ năm 1983, 1993 quá cũ không áp dụng để đối chiếu với những diện tích tăng. Những thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ phần lớn đất do tranh chấp trong tộc họ, anh em. Đất có nguồn gốc và quá trình sử dụng phức tạp như đất lấn chiếm, đất chuyển đổi sai mục đích, đất có tranh chấp, đất nằm trong quy hoạch, hoặc nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng...

Bên cạnh đó, nhiều gia đình không có giấy tờ, hoặc nguồn gốc đất không rõ ràng nên gặp nhiều khó khăn trong việc kê khai và xác nhận đơn xin cấp GCNQSDĐ. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác đo đạc chưa đáp ứng kịp thời, trong đó, trước năm 2011 chủ yếu đo đạc bằng thủ công nên độ chính xác chưa cao. Việc xác định nguồn gốc đất của xã, phường quá chung chung nên mất nhiều thời gian bổ sung hồ sơ...

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, lãnh đạo thành phố cần chỉ đạo các phòng, ban đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người dân.
                                                                                                                                                                                                                           Bá Sơn