Đà Nẵng: Hộ tái định cư được vay vốn trả nợ tiền sử dụng đất

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất chủ trương để SeaBank (Ngân hàng TMCP Đông Nam Á) liên hệ trực tiếp các hộ tái định cư còn nợ tiền sử dụng đất để hỗ trợ các hộ này vay vốn ngân hàng trả nợ tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Theo đó, trước mắt, sẽ tập trung triển khai đối với các hộ dân do Ban quản lý dự án Bạch Đằng Đông quản lý, sau đó sẽ triển khai đến các ban quản lý dự án, các đơn vị khác theo kế hoạch của SeaBank.

UBND thành phố cũng yêu cầu SeaBank lập kế hoạch triển khai cụ thể tại Ban quản lý dự án Bạch Đằng Đông, các ban quản lý và đơn vị khác để khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời, tổng hợp báo cáo cụ thể phương án và tình hình triển khai cho HĐND thành phố và UBND thành phố.

Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp, các BQL dự án và các đơn vị có thu tiền sử dụng đất TĐC và các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để SeaBank liên hệ các hộ dân và triển khai cho vay đối với các đối tượng này.
 
Theo baodanang.vn