Giao dịch mua bán đất có cần chính quyền ấp xác nhận?

 

Hỏi: Tháng 3/2011, tôi có sang một phần đất. Khi đi làm sổ đỏ (cấp giấy lần đầu), hồ sơ đã được hội đồng xét duyệt cấp đất của thị trấn xác nhận đất có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993.

Phú Điền - Quyền sử dụng đất

Đất sang nhượng năm 2011, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, đủ điều kiện cấp giấy đỏ. Tuy nhiên, khi văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận hồ sơ xong, chuyển qua phòng tài nguyên - môi trường thì họ đòi trên giấy tay sang nhượng phải có xác nhận của chính quyền ấp.

Xin hỏi chính quyền ấp có thẩm quyền xác nhận trong giao dịch mua bán đất đai? Nếu có, xin cho biết quy định được thể hiện tại văn bản nào? ngoc hien huyen ([email protected])

Trả lời

Nếu thửa đất đã được UBND thị trấn xác nhận là đất có nguồn gốc sử dụng ổn định trước 15/10/1993, hiện không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ… nhưng phòng tài nguyên - môi trường cấp huyện nơi có đất vẫn yêu cầu giấy tay sang nhượng đất phải có xác nhận của “chính quyền ấp” là trái với quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Các quy định của pháp luật hiện hành về công chứng, chứng thực cũng không có quy định hợp đồng, giao dịch về bất động sản phải được “chính quyền ấp” xác nhận như bạn đã thắc mắc.

Theo quy định tại thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên - môi trường về việc hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất thì hợp đồng, giao dịch về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn hình thức công chứng tại phòng công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào quyết định của UBND cấp tỉnh từng địa phương mà UBND cấp xã có thể sẽ không còn thẩm quyền chứng thực vào hợp đồng văn bản về bất động sản của hộ gia đình, cá nhân nữa.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

(Theo TTO)