Hùn tiền mua đất rồi tách thửa đươc không?

 

Hỏi: Tôi đang định mua một miếng đất 8m x 16m tại phường Đông Hưng Thuận (Q.12, Tp.HCM), đã có sổ hồng. Khu này hiện là khu dân cư hiện hữu, nhà ở khá đông đúc.

Xin hỏi làm sao xác định đất có nằm trong quy hoạch? Nếu có quy hoạch thì đất tôi mua có bị thu hồi? Tôi có thể xin giấy phép xây dựng nhà?

Hiện tôi không đủ tiền mua hết nên dự định cùng một người bạn mua miếng đất này và sẽ tách sổ thành hai thửa (mỗi thửa 4m x 16m) có được không? Thủ tục và chi phí thế nào? Nguyen Ba Chien ([email protected] )

Phú Điền - Quy định tách thửa đất khi góp tiền mua

Trả lời

Để biết tại vị trí khu đất ông dự định mua được Nhà nước quy hoạch thành mục đích sử dụng như thế nào, ông cần liên hệ với UBND quận để được cung cấp thông tin quy hoạch chính xác. Trong trường hợp đất được quy hoạch vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế, thửa đất có thể bị thu hồi để thực hiện quy hoạch.

Về giấy phép xây dựng, ông có thể được cấp giấy phép xây dựng nếu phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố. Trường hợp tại vị trí đất đã được quy hoạch không phải là đất ở dẫn đến việc xây dựng nhà ở là không phù hợp với quy hoạch, ông có thể xin cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định.

Theo Điều 8 quyết định 68/2010/QĐ-UBND của UBND Tp.HCM, việc cấp giấy phép xây dựng tạm áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền; chủ đầu tư có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định. Quy mô xây dựng tạm tối đa năm tầng.

Khi được cấp phép xây dựng tạm, ông phải cam kết và thực hiện tháo dỡ không điều kiện nhà ở, công trình xây dựng khi Nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch.

Tuy nhiên, trường hợp thửa đất thuộc khu vực hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch và hành lang bảo vệ các công trình khác theo quy định mà Nhà nước chưa có chủ trương di dời các công trình, nhà ở đó ra khỏi khu vực nêu trên; hoặc nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường hiện hữu trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế hoạch mở rộng đường thì không được phép xây dựng mới, mà chỉ được cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở hiện hữu.

Về việc tách thửa, theo quy định tại Khoản 1 điều 3 quyết định 19/2009/QĐ-UBND của UBND Tp.HCM, đối với đất ở chưa có nhà tại quận 12 thì diện tích tối thiểu của mỗi thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m. Còn đối với đất ở đã có nhà, diện tích tối thiểu của mỗi thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m.

Căn cứ quy định này, sau khi ông và người bạn hùn tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông nên xây nhà để đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định.

Luật sư Huỳnh Văn Nông

(Theo TTO)