Lắm vợ, nhiều con khó ... chia đất

 

Hỏi: Bố tôi có tất cả 3 người vợ (trong đó 2 người vợ đã mất) và 7 người con. Năm ngoái bố tôi mất nhưng không để lại di chúc mà chỉ để lại 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất có diện tích 2060m.

Hiện nay chúng tôi muốn chia mảnh đất này làm 2 nửa, 1 nửa cho người vợ còn lại của bố tôi, nửa còn lại sẽ chia đều cho 7 anh chị em. Tuy nhiên trong quá trình chia đất thì xảy ra tranh chấp, nhờ chương trình và các chuyên gia tư vấn giúp tôi trong trường hợp như vậy đất chia theo thế nào? (Câu hỏi của bạn đọc Phạm Văn Trội ở Quảng Ninh).

Trả lời:

Chúng tôi giả sử các thông tin bạn đưa ra là có cơ sở pháp lý vững chắc. (Ví dụ: Giấy đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…)

Theo đó, chúng tôi tư vấn như sau:

Bố bạn mất đi không để lại di chúc nên theo quy định tại Điều 675 Bộ luật dân sự. Phần di sản bố bạn để lại sẽ được phân chia theo pháp luật.

Cụ thể theo quy định tại Điều 676 BLDS thì vợ và 7 người con của bố bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Phần di sản bố bạn để lại sẽ được chia đều cho 8 người này.

Tuy nhiên những đồng thừa kế có thể phân chia di sản theo thỏa thuận với điều kiện mọi thỏa thuận phải được lập thành văn bản và tuân thủ quy định pháp luật. Nếu có tranh chấp phát sinh dẫn đến không thỏa thuận được, bạn hoặc những người thừa kế khác có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được giải quyết.

Chúng tôi cũng lưu ý bạn là: thời hiệu để khởi kiện yêu cầu tòa án phân chia di sản theo quy định tại Điều 645 BLDS là 10 năm.

Ls Hoàng Tuấn Anh, VP Luật Hoàng Kim

(Theo Vietnamnet)