Xây dựng từ 9 tầng trở lên buộc phải sử dụng vật liệu không nung

 

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BXD về việc Quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng.
 
Xây nhà 9 tầng trở lên phải dùng gạch block
 
Theo đó, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước bắt buộc phải sử dụng VLXD không nung theo lộ trình. Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% VL không nung kể từ ngày 15/1/2013. Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% VL không nung kể từ ngày có hiệu lực đến hết năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng 100%.
Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ nay đến hết năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% VL xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).
Theo Thông tư 09/2012/TT-BXD thì Vật liệu xây không nung bao gồm: Gạch xi măng - cốt liệu;Vật liệu nhẹ (gạch từ bê tông khí chưng áp, gạch từ bê tông khí không chưng áp, gạch từ bê tông bọt, tấm Panel từ bê tông khí chưng áp); Tấm tường thạch cao, tấm 3D; Gạch khác (đá chẻ, gạch đá ong, vật liệu xây không nung từ đất đồi và phế thải xây dựng, phế thải công nghiệp, gạch silicát...).
Các sản phẩm vật liệu không nung trên phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
 

<div right"="" style="text-align: right; ">Vũ Quang (Báo Xây dựng)