Pháp luật

Những điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất

  Theo quyết định tại Điều 106 Luật Đất đai hiện hành thì người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất để được vay tài...

Các bước cấp phép xây dựng

  a. Yêu cầu về hồ sơ:   - Đơn xin cấp giấy  phép xây dựng.   - Bản sao (có công chứng) những giấy tờ về quyền sử...

Quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và sử dụng vỉa hè tại Thành phố Quảng Ngãi

QUI TRÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở I. HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG: 1. Công trình nhà ở riêng lẻ trong đô...

Biểu mẫu về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

BIỂU MẪU VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của Ủy...

Bộ Tư pháp đề xuất hủy bỏ công chứng đối với các loại hợp đồng về nhà ở

  Theo Luật Nhà ở có 10 loại giao dịch liên quan đến nhà ở và 12 loại hợp đồng, trong đó có 5 loại không bắt buộc công...

Tranh chấp đất mua bằng giấy tay

Hỏi: Gia đình tôi năm 1997 có mua một mảnh đất của người hàng xóm, lập giấy mua bán viết tay, có chữ ký của vợ chồng ông ấy...

Hướng dẫn thủ tục cần thiết xin cấp phép xây dựng nhà ở

Nhiều người dân có tâm lý rất ngại khi tiến hành những công việc phải thông qua một thủ tục hành chính, nhất là những việc có liên quan...