Kiến trúc ấn tượng

ArtScience Museum tại Marina Bay Sands

ArtScience Museum tại Marina Bay Sands

Bamboo Housing Saint Val Laurent

Bamboo Housing Saint Val Laurent

Bella Sky Comwell - Copenhagen - Đan Mạch

Bella Sky Comwell - Copenhagen - Đan Mạch

Gorki House – Moscow

Gorki House – Moscow

Khu ổ chuột Vila Cruzeiro tại Rio de Janeiro - Brazil

Khu ổ chuột Vila Cruzeiro tại Rio de Janeiro - Brazil

Kingdom Tower - Jeddah Ả rập Saudi

Kingdom Tower - Jeddah Ả rập Saudi

Legacy Garden

Legacy Garden

Masdar City - Zero carbon City

Masdar City - Zero carbon City

Milwaukee Art Museum

Milwaukee Art Museum

Namba Parks – Green Mall in Osaka  Japan

Namba Parks – Green Mall in Osaka Japan

Nhà hát Thăng Long - Việt Nam

Nhà hát Thăng Long - Việt Nam

Stadium for Shenyangs 2013 – China

Stadium for Shenyangs 2013 – China

Thành phố Sinh thái Thiên Tân - Trung Quốc

Thành phố Sinh thái Thiên Tân - Trung Quốc

Tháp Namaste ở Mumbai – India

Tháp Namaste ở Mumbai – India

Trung tâm triển lãm Y khoa Otto Bock

Trung tâm triển lãm Y khoa Otto Bock

Undulating Green-Roofed School

Undulating Green-Roofed School