Lễ Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Quảng Ngãi 2014

Anh Trần Khắc Nguyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Điền

Anh Trần Khắc Nguyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Điền

Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Phú Điền cùng Bà Đinh Thị Loan Phó Chủ Tịch Tỉnh Quảng Ngãi

Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Phú Điền cùng Bà Đinh Thị Loan Phó Chủ Tịch Tỉnh Quảng Ngãi

Ban Lãnh Đạo Phú Điền cùng Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng Ngãi Đinh Thị Loan

Ban Lãnh Đạo Phú Điền cùng Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng Ngãi Đinh Thị Loan

Bà Trần Thị Hương Phó Ban Thi Đua Khen Thưởng

Bà Trần Thị Hương Phó Ban Thi Đua Khen Thưởng

Bà Trần Thị Kim Thanh cùng Bà Nguyễn Thị Hương Phó Ban Thi Đua Khen thưởng

Bà Trần Thị Kim Thanh cùng Bà Nguyễn Thị Hương Phó Ban Thi Đua Khen thưởng

Bà Đinh Thị Loan trao giải Doanh Nghiệp Tiêu biểu

Bà Đinh Thị Loan trao giải Doanh Nghiệp Tiêu biểu

Bằng Khen Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Quảng ngãi 2014 - Phú Điền

Bằng Khen Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Quảng ngãi 2014 - Phú Điền

Bằng Khen Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi - Trần Quang Thạch - Phú Điền

Bằng Khen Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi - Trần Quang Thạch - Phú Điền

Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ và các Doanh nghiệp tiêu biểu Quảng Ngãi lần IV

Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ và các Doanh nghiệp tiêu biểu Quảng Ngãi lần IV

Các Doanh Nghiệp Nhận Giải Doanh Nghiệp Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Các Doanh Nghiệp Nhận Giải Doanh Nghiệp Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Các Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Của tỉnh Quảng Ngãi 2014

Các Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Của tỉnh Quảng Ngãi 2014

Các doanh nghiệp tiêu biểu và xuất sắc tỉnh 2014

Các doanh nghiệp tiêu biểu và xuất sắc tỉnh 2014

Các doanh nhân chụp hình kỉ niệm

Các doanh nhân chụp hình kỉ niệm

Các Doanh Nhân chụp hình kỉ niệm cùng chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ

Các Doanh Nhân chụp hình kỉ niệm cùng chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ

Các Doanh Nhân Xuất Sắc Cùng Chủ tịch Tỉnh Lê Viết Chữ - Phú Điền

Các Doanh Nhân Xuất Sắc Cùng Chủ tịch Tỉnh Lê Viết Chữ - Phú Điền

Các nữ doanh nhân với tiết mục chào mừng lễ Doanh Nhân

Các nữ doanh nhân với tiết mục chào mừng lễ Doanh Nhân

Các đại biểu tham dự buổi lễ Tôn Vinh Doanh Nghiệp Tiêu biểu Quảng Ngãi

Các đại biểu tham dự buổi lễ Tôn Vinh Doanh Nghiệp Tiêu biểu Quảng Ngãi

Công ty Chín Nghĩa Quảng Ngãi

Công ty Chín Nghĩa Quảng Ngãi

Công ty TNHH Phú Điền, Công ty Trung Nghĩa nhận doanh nhân tiêu biểu

Công ty TNHH Phú Điền, Công ty Trung Nghĩa nhận doanh nhân tiêu biểu

Giám đốc Công ty TNHH Phú Điền - Trần Quang Thạch

Giám đốc Công ty TNHH Phú Điền - Trần Quang Thạch

Giám đốc Đinh Văn Ngọc - Lọc hóa Dầu Bình Sơn phát biểu

Giám đốc Đinh Văn Ngọc - Lọc hóa Dầu Bình Sơn phát biểu

Lãnh đạo các Doanh Nghiêp trên Địa bàn Tỉnh

Lãnh đạo các Doanh Nghiêp trên Địa bàn Tỉnh

Nữ doanh nhân Quảng Ngãi

Nữ doanh nhân Quảng Ngãi

Nữ doanh nhân Quảng Ngãi trước buổi lễ

Nữ doanh nhân Quảng Ngãi trước buổi lễ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan tặng bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan tặng bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Phó Chủ tịch tỉnh Bà Đinh Thị Loan

Phó Chủ tịch tỉnh Bà Đinh Thị Loan

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh trao biểu tượng cho các doanh nhân tiêu biểu xuất sắc

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh trao biểu tượng cho các doanh nhân tiêu biểu xuất sắc

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Vietcombank Quảng Ngãi

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Vietcombank Quảng Ngãi

Tiết mục tổng kết buổi lễ Doanh Nghiệp Doanh Nhân Tiêu Biểu Quảng Ngãi 2014

Tiết mục tổng kết buổi lễ Doanh Nghiệp Doanh Nhân Tiêu Biểu Quảng Ngãi 2014

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ

Tiết mục văn nghệ của các nữ doanh nhân Quảng Ngãi

Tiết mục văn nghệ của các nữ doanh nhân Quảng Ngãi

Tất cả các doanh nhân tiêu biểu xuất sắc trong buổi lễ

Tất cả các doanh nhân tiêu biểu xuất sắc trong buổi lễ

Tổng Quan Buổi Lễ Tôn Vinh Doanh nghiệp Tiểu Biểu Lần IV

Tổng Quan Buổi Lễ Tôn Vinh Doanh nghiệp Tiểu Biểu Lần IV

Ông Huỳnh Tấn Lợi PHó Chủ Tịch HIệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi

Ông Huỳnh Tấn Lợi PHó Chủ Tịch HIệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi

Ông Trần Khắc Nguyên Phó Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền

Ông Trần Khắc Nguyên Phó Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền cùng Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền cùng Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền nhận giải Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Ông Trần Quang Thạch - Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền nhận giải Doanh Nhân Xuất Sắc Quảng Ngãi 2014

Ông Trần Quang Thạch Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền

Ông Trần Quang Thạch Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền

Ông Trần Quang Thạch nhận Doanh Nhân tiêu biểu Quảng Ngãi 2014

Ông Trần Quang Thạch nhận Doanh Nhân tiêu biểu Quảng Ngãi 2014

Ông Trần Quang Thạch và Ông Đoàn Kim Huy - Ban Lãnh Đạo Phú Điền

Ông Trần Quang Thạch và Ông Đoàn Kim Huy - Ban Lãnh Đạo Phú Điền

Ông Võ Duy Khánh Trưởng Ban thi Đua khen thưởng tỉnh

Ông Võ Duy Khánh Trưởng Ban thi Đua khen thưởng tỉnh

Ông Võ Thành Đàng Tổng Giám Đốc Công ty Đường Quảng Ngãi

Ông Võ Thành Đàng Tổng Giám Đốc Công ty Đường Quảng Ngãi

Ông Đoàn Kim Huy cùng các phóng viên và nữ doanh nhân

Ông Đoàn Kim Huy cùng các phóng viên và nữ doanh nhân

Ông Đoàn Kim Huy và Ông Nguyễn Việt Tân Phó Ban Thi Đua Khen Thưởng

Ông Đoàn Kim Huy và Ông Nguyễn Việt Tân Phó Ban Thi Đua Khen Thưởng