Hình ảnh xây bằng gạch block

1. Chuẩn bị gạch block đạt tiêu chuẩn trước khi thi công

1. Chuẩn bị gạch block đạt tiêu chuẩn trước khi thi công

2. Bắt đầu xây tường bằng việc đổ móng bê tông cho công trình

2. Bắt đầu xây tường bằng việc đổ móng bê tông cho công trình

3. Khi xây hàng gạch block đầu tiên cần cho rất nhiều vữa

3. Khi xây hàng gạch block đầu tiên cần cho rất nhiều vữa

4. Những viên gạch block phải được đặt thẳng hàng khi xây

4. Những viên gạch block phải được đặt thẳng hàng khi xây

5. Sử dụng cốt thép thay cho những con trạch khi xây bằng gạch block

5. Sử dụng cốt thép thay cho những con trạch khi xây bằng gạch block

6. Lưu ý khi xây tường bằng gạch block phải đặt viên gạch đúng vị trí

6. Lưu ý khi xây tường bằng gạch block phải đặt viên gạch đúng vị trí

7. Những mạch vữa khi xây phải đều nhau

7. Những mạch vữa khi xây phải đều nhau

8. Xây bằng gạch block ít tốn nhân công hơn - nhanh hơn

8. Xây bằng gạch block ít tốn nhân công hơn - nhanh hơn

9. Sử dụng gạch block để làm giàn giáo khi xây bức tường lên cao

9. Sử dụng gạch block để làm giàn giáo khi xây bức tường lên cao

10. Bức tường sau khi hoàn thành thẳng, đẹp và không cần tô trát

10. Bức tường sau khi hoàn thành thẳng, đẹp và không cần tô trát