Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Các goòng gạch đầu tiên đã sẵn sàng để giao

Các goòng gạch đầu tiên đã sẵn sàng để giao

Công nhân đang thực hiện bốc gạch lên xe vận chuyển

Công nhân đang thực hiện bốc gạch lên xe vận chuyển

Gạch mộc đã được chuẩn bị sẵn  sàng

Gạch mộc đã được chuẩn bị sẵn sàng

Hệ thống lò nung sấy của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Hệ thống lò nung sấy của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Những chuyến xe đầu tiên bốc gạch giao cho khách hàng

Những chuyến xe đầu tiên bốc gạch giao cho khách hàng

Những mẻ gạch đầu tiên của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Những mẻ gạch đầu tiên của Nhà máy gạch tuynel Phú Điền II