Đại lý Tham Quan Nhà Máy II

Anh Nguyên lãnh đạo công ty giải đáp các thắc mắc

Anh Nguyên lãnh đạo công ty giải đáp các thắc mắc

Anh Nguyên và anh Huy Phó Giám đốc Công ty

Anh Nguyên và anh Huy Phó Giám đốc Công ty

Ban Lãnh đạo giao lưu cùng các đại lý

Ban Lãnh đạo giao lưu cùng các đại lý

Các nữ đại lý xinh đẹp của Phú Điền

Các nữ đại lý xinh đẹp của Phú Điền

Giới thiệu các công đoạn nung trong lò tuynel

Giới thiệu các công đoạn nung trong lò tuynel

Hình lưu niệm với đại lý Quảng Nam

Hình lưu niệm với đại lý Quảng Nam

Hình ảnh lò nung nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Hình ảnh lò nung nhà máy gạch tuynel Phú Điền II

Lãnh đạo công ty Hướng dẫn sơ bộ quy trình sản xuất

Lãnh đạo công ty Hướng dẫn sơ bộ quy trình sản xuất

Đại lý nắm bắt được thời gian và quy trình sản xuất gạch tuynel

Đại lý nắm bắt được thời gian và quy trình sản xuất gạch tuynel

Đại lý tham quan dây chuyền tạo hình

Đại lý tham quan dây chuyền tạo hình

Đại lý tham quan và kiểm tra chất lượng gạch mộc

Đại lý tham quan và kiểm tra chất lượng gạch mộc