Lễ Công Bố HVNCLC 2014

Anh Nguyên Phó Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền

Anh Nguyên Phó Giám Đốc Công ty TNHH Phú Điền

Anh Trần Khắc Nguyên nhận giấy chứng nhận HVNCLC 2014 từ bà Nguyễn Thị Hồng Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM

Anh Trần Khắc Nguyên nhận giấy chứng nhận HVNCLC 2014 từ bà Nguyễn Thị Hồng Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM

Bàn Tiếp Tân

Bàn Tiếp Tân

Các Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Nhận HVNCLC 2014

Các Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Nhận HVNCLC 2014

Cây Mai Trước Sảnh Chánh

Cây Mai Trước Sảnh Chánh

Doanh Nghiệp Và Khách Mời

Doanh Nghiệp Và Khách Mời

Toàn cảnh buổi lễ trao chứng nhận HVNCLC 2014

Toàn cảnh buổi lễ trao chứng nhận HVNCLC 2014

Tòa Nhà White Palace Nơi Diễn Ra Buổi Lễ

Tòa Nhà White Palace Nơi Diễn Ra Buổi Lễ

Đại diện các Doanh Nghiệp Đạt Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2014

Đại diện các Doanh Nghiệp Đạt Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2014