Nhà máy gạch block Phú Điền

Bãi gạch sân khấu ghi

Bãi gạch sân khấu ghi

Bãi gạch thành phẩm của nhà máy

Bãi gạch thành phẩm của nhà máy

Bãi đá mi nguyên liệu

Bãi đá mi nguyên liệu

Bồn tiếp liệu đá mi

Bồn tiếp liệu đá mi

Các kệ đựng gạch block

Các kệ đựng gạch block

Cánh tay robot làm nhiệm vụ chuyển gạch lên kệ

Cánh tay robot làm nhiệm vụ chuyển gạch lên kệ

Gạch block lát hè đang được dưỡng hộ trong nhà

Gạch block lát hè đang được dưỡng hộ trong nhà

Gạch block xây tường 3 lỗ rỗng R190

Gạch block xây tường 3 lỗ rỗng R190

Gạch sân khấu nhìn từ trên cao

Gạch sân khấu nhìn từ trên cao

Hệ thống băng chuyền tiếp nguyên liệu

Hệ thống băng chuyền tiếp nguyên liệu

Kệ xếp gạch được luân chuyển  trên hệ thống đường ray và được xe nâng chuyển vào dưỡng hộ

Kệ xếp gạch được luân chuyển trên hệ thống đường ray và được xe nâng chuyển vào dưỡng hộ

Máy sản xuất gạch block hoàn toàn tự động từ Masa Handuk

Máy sản xuất gạch block hoàn toàn tự động từ Masa Handuk

Tủ điện điều khiển toàn bộ dây chuyền sản xuất

Tủ điện điều khiển toàn bộ dây chuyền sản xuất